Pradžia Valiutos Fondai Palūkanų normos Vertybiniai popieriai Skaičiuoklės/ Paraiškos

Palūkanų normos

VILIBOR     LIBOR EUR     LIBOR USD     EURIBOR     VILIBID


VILIBOR
Skaičiavimo bazė act/360 (faktinis dienų skaičius metuose/360)
Data 2014 08 26

Grafikas

Terminas 1 naktis 1 savaitė 2 savaitės 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai
  O/N 1W 2W 1M 3M 6M 1Y
VILIBOR 0,10 0,16 0,17 0,20 0,32 0,39 0,56
VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.

Skaičiuojamos ir skelbiamos 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų VILIBOR. VILIBOR apskaičiavimui naudojamos minėtų terminų ne mažiau kaip 5 bankų skelbiamos palūkanų normos. Šie bankai turi atlikti operacijas tarpbankinėje indėlių ir paskolų rinkoje bei būti didžiausiais jos dalyviais.

Palūkanų normos fiksuojamos 11 val. ryto Lietuvos laiku. Kiekvieno termino VILIBOR apskaičiuojamos taip: didžiausia ir mažiausia užfiksuotos atitinkamo termino palūkanų normos atmetamos, o iš likusių atitinkamo termino palūkanų normų apskaičiuojamas aritmetinis vidurkis.